Κύριο περιεχόμενο

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ HACCP (Hazard Αnalysis Critical Points)

Το Παγοποιείο Αγρινίου, με επιμονή και προσήλωση στην άριστη ποιότητα που εδώ και  χρόνια προσφέρει στους πελάτες του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία  πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του,  στο 6ο χμ. Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου, κατά το διεθνές πρότυπο HACCP.  Το Παγοποιείο Αγρινίου αποτελεί τη μόνη αδειοδοτημένη επιχείρηση που εφαρμόζει το σύστημα πιστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου συστήματος αφορά στην παραγωγή και αποθήκευση λεπιδωτού πάγου (λέπι) και πάγου σε κύβο (παγάκι).Η επιχείρηση, θέλοντας να επισημάνει την ιδιαίτερη σημασία που δίνει στην ορθή παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων της, διαθέτει πλέον τις πιο σύγχρονες υποδομές λειτουργίας και ειδικά σχεδιασμένους χώρους.

Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, η επιχείρηση επενδύει στην συνεχή και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού της. Δεύτερον, διενεργεί έκτακτες και προγραμματισμένες επιθεωρήσεις με στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών. Τρίτον, διεξάγει τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της με σκοπό τη σύγκριση τους με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος υλοποιήθηκε από ειδικό σύμβουλο ο οποίος εξειδικεύεται στο σχεδιασμό συστημάτων ποιότητας που αφορούν τις επιχειρήσεις τροφίμων. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS, μέλος του γερμανικού οργανισμού TUV NORD GROUP και αποδεικνύει τη δέσμευση του Παγοποιείου Αγρινίου για παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Εκ της Διεύθυνσης


 HACCP